Skip to the main content

Bridge Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement bridgeclub Reeuwijk – Dorp

 De vereniging is opgericht op 3 september 1988.

Er wordt gespeeld in de Kaag, Kaagplein 15 te Reeuwijk.

Telefoon 0182 – 392660.  

Samenstelling Bestuur

Voorzitter                      Lyda de Jong              06-46390065

Penningmeester          Wilma Groenendijk   06-11255693

Secretaris                      Ellen van der Made    06-25187384

Lid                                  Herman Ballering       06-29041847

Contributie

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de jaarvergadering en dient in de eerste maand van het verenigingsjaar te worden voldaan op rekening NL86RABO0143307568

t.n.v. Bridgeclub Reeuwijk – dorp. Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren bij de secretaris. Uiterlijk een 1 maand voor het eind van het verenigingsjaar.

Clubcompetitie

Het doel van de vereniging is vooral een vriendschappelijke- en sociale vereniging te zijn.

Er wordt gebridged volgens de regels van de Nederlands Bridge Bond.

De wintercompetitie start in september. Bij meer dan 18 paren wordt er gespeeld in een A-  en B- lijn. De regels van de competitie zijn:

Een competitieronde bestaat uit 6 zittingen en men dient 4 van de 6 keer met de vaste partner te spelen om in aanmerking te komen voor promotie. Indien men met een invaller van de vereniging speelt, kan men promoveren, mits voldaan aan de voorwaarde van maximaal 2 maal met een invaller  in die competitieronde. Bij afwezigheid van een paar tijdens de competitie wordt een vast percentage van 45% toegekend. Indien een paar tijdens een competitieronde 3 maal of meer afwezig is volgt automatisch degradatie en kan men ook niet promoveren. In principe degradeert en promoveert 25% van het aantal deelnemende paren per lijn, afgerond naar beneden. Nieuwe paren beginnen altijd in de B – lijn.

Er wordt tijdens de wintercompetitie per speeldag een slemstand bijgehouden.

Voor een geboden en gehaald groot slem krijgt men 5 punten. Voor een geboden en gehaald klein slem 3. Indien het grote of kleine slem is geboden en niet wordt gehaald dan krijgt men 1 minpunt.

Afzegregeling

Mocht u, om wat voor reden dan ook, moeten afzeggen, dan informeert u uw partner.

Voorkeur gaat  er naar uit dat u zelf een invaller probeert te vinden. De ledenlijst ligt op de bar ter inzage voor contactgegevens.  U dient wisseling van partner altijd tijdig door te geven via de app. Kunt u beiden niet spelen dan dient u zich 24 uur van tevoren af te melden via de app.

Op maandag   bij Bep van der Wal    06 –  43130521

Op dinsdag     bij Ellen van der Made  06- 25187384 of Petra van Veen 06 – 37277361

Op donderdag bij Herman Ballering  06 – 29041847

Indien u geen app kan sturen dan bellen naar een van bovengenoemde telefoonnummers.

Consumpties

Consumpties worden gekocht via een consumptiekaart. Op de kaart dient een nummer en uw naam te staan. De consumpties worden verstrekt door de bediening. Als de bediening naar huis is, moet men  op de dinsdagavond bij een aangewezen persoon de consumpties kopen. Bij het kopen van de consumpties dient de consumptiekaart te worden getoond zodat deze direct kan worden afgetekend. 

Het reglement is opgemaakt, voorgelezen en goedgekeurd op dinsdag 30 augustus 2022.

 

Goedgekeurd door:

Lyda de Jong              (voorzitter)

Wilma Groenendijk    (penningmeester)

Ellen van der Made    (secretaris)

Herman Ballering       (lid)

 

 

Augustus 2022

Andere artikelen
Kerstdrive 2023

Kerstdrive 2023

1   6 december vond de jaarlijkse kerst bridgedrive plaats. Dit jaar gehouden in een...

27/12/2023 - Tineke van Hevelingen

dinsdagavond 5 december individueel bridgen

Vanavond zoals u wel ziet worden de scores genoemd door een verdwaalde Piet en dit is Lyda, u wel...

13/12/2023 - Tineke van Hevelingen

35 jarig jubileum zeer geslaagd

beste leden, wij, als bestuur, hebben zeer genoten van ons feest afgelopen zaterdag. Het was een...

13/09/2023 - Tineke van Hevelingen